Hala bazan 01-02-03

18 ipuin osaturik dago liburu bakoitzak. Ipuin laburrak dira, gurasoek haurrekin batera gozatzeko, norberak irakurtzeko edota taldean ahoz gora kontatzeko eginak dira.